Privacyverklaring van Koolhof Uitvaartverzorging

 

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons aan alle wettelijke regelgeving die van

toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht op inzage en bieden u de mogelijkheid uw

persoonsgegevens in te zien, te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een

gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.

 

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden

om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Om een uitvaart goed en op de juiste manier, op maat te kunnen leveren en/of de vragen die u stelt aan

Koolhof Uitvaartverzorging goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze

gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 

 

De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internet applicaties goed
beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot
persoonsgegevens.

Koolhof Uitvaartverzorging verkoopt of verhuurt nooit persoonlijke gegevens. Wij stellen alleen gegevens ter
beschikking aan derden die nauw zijn betrokken bij het uitvoeren van de uitvaart. Alle werknemers van Koolhof
Uitvaartverzorging en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle
gegevens te waarborgen.

 

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij
helpen u graag.

 

 

© 2019 Koolhof Uitvaartverzorging | alle rechten voorbehouden  | Fotografie Herman  van der Wal

Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene voorwaarden